Program dla gastronomiiReferencje
Skip Navigation Links.
S4H Chef

S4H Chef - program gastronomiczny do obsługi magazynu

S4H Chef pozwala na obsługę:

  • dokumentów magazynowych, produkcji, rozbioru, asygnat magazynowych oraz inwentaryzacji
  • imprez planowanych i żywienia zamkniętego, tj. możliwość definiowania diet i grup, jadłospisów zwykłych i planowanych z kalkulacją zarówno kosztu, jak i kalkulacją dowolnej ilości cech artykułów
  • sprzedaży detalicznej, fakturowanej oraz kasy gotówkowej
Program pozwala na definiowanie schematów dekretacji dokumentów z możliwością eksportu do systemu finansowo-ksiegowego (FK).

S4H Chef - zaawansowany system raportowania

Jego główną jego zaletą w odniesieniu do aplikacji konkurencyjnych jest nowoczesny i zaawansowany system raportowania działający w oparciu o cztery sposoby prezentacji danych: 
  1. Dokumenty z możliwością definiowania własnych dokumentów opartych o przygotowane źródło danych
  2. Definiowalne widoki tabel z możliwością ich prostego grupowania, filtrowania i porządkowania
  3. Graficzne wykresy reprezentujące dane
  4. Intuicyjne i proste tabele przestawne (kostki OLAP) z możliwością zapamiętywania własnych układów, generowania wykresów słupkowych działających w technologii "drill-down" (przechodzenie od ogółu do szczegółu przez wybór słupka na wykresie).


s4h.jpg 

Aplikacja umożliwia definiowanie własnych lub zmiany istniejących dokumentów we wbudowanym edytorze, eksportowanie dokumentów i zestawień do popularnych formatów, m.in. pdf, html, rtf, xls, bmp, jpg, przy czym eksport działa zgodnie z technologią WYSIWYG (To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz). Bardzo ważną funkcjonalnością aplikacji jest również możliwość obsługi wielu okien jednocześnie, np. nie trzeba przerywać wprowadzania dostawy, aby wykonać zestawienie stanów magazynowych.

  s4h2.jpg


  2infolinia.jpg